Přejít k obsahu

Pro uchazeče o studium

Katedra románských jazyků (KRO) realizuje studijní programy na bakalářské a magisterské úrovni.

Na bakalářské úrovni nabízíme studium francouzštiny v rámci bakalářského studijního oboru Cizí jazyky pro komerční praxi - francouzština (s angličtinou ve společném základu). Studium směřuje k ovládnutí znalostí a dovedností obecného i odborného jazyka a k získání kulturního a politického přehledu o frankofonních zemích.

Na magisterské úrovni realizujeme navazující studijní program Učitelství francouzštiny pro střední školy. Posluchači tohoto programu mají možnost strávit jeden semestr na partnerské Université d´Artois v Arrasu a v případě úspěšného absolvování tohoto semestru v Arrasu a obhájení diplomové práce před společnou komisí obou partnerských univerzit získat jak diplom ZČU v Plzni, tak diplom Université d´Artois v Arrasu.

Patička