Přejít k obsahu

Učitelství francouzštiny pro střední školy

Charakteristika oboru

Tento dvouletý magisterský program navazuje na bakalářský program Cizí jazyky pro komerční praxi - francouzština, realizovaný na Fakultě filozofické ZČU v Plzni.

V rámci navazujícího programu Učitelství francouzštiny pro střední školy mají posluchači možnost zapojit se do studijního programu typu double degree, strávit jeden semestr na partnerské Université d´Artois v Arrasu a v případě úspěšného absolvování tohoto semestru a obhájení diplomové práce před společnou komisí obou partnerských univerzit získat jak diplom ZČU v Plzni, tak diplom Université d´Artois v Arrasu.

 

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi najdou uplatnění jako učitelé francouzštiny na středních školách, a to jak všeobecně vzdělávacích, tak odborných, na vyšších odborných školách, v podnikových jazykových kurzech, ve veřejných jazykových školách. Přidanou hodnotou navrhovaného magisterského studijního programu Učitelství francouzštiny pro střední školy je zařazení předmětů zaměřených na didaktiku odborné francouzštiny (Francouzština pro specifické účely a Výuková praxe v podnikovém prostředí). Absolventi budou tak připraveni k působení nejen ve všeobecně vzdělávacích školách, ale i v odborně zaměřených středních školách a v kurzech francouzštiny s odborným zaměřením. Jejich jazykové kompetence jim umožňují profilovat se i v dalších povoláních vyžadujících ovládnutí francouzštiny na vysoké úrovni a velmi dobrý vhled do kultury a společensko-politické situace ve Francii a frankofonním světě, a to zejména ve státní správě, v neziskovém sektoru, v mezinárodních organizacích a v dalších oblastech.

 

Studijní plán

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

 

Podmínky přijímacího řízení 

Přijímací řízení se nevyhlašuje.

Patička